A differenciálegyenletek és a vektoranalízis mérnöki alkalmazásai 1 (BMETE90AX43/X1 - 2016/17/1)