Differenciálgeometria és topológia

Kód: BMETE94MM00;
Követelmény: 3/1/0/V/5;
Félév: 2023/24/1;
Nyelv: angol vagy magyar;
Előadó: Dr. Kalmár Boldizsár (T0 kurzus)
Gyakorlatvezető: Dr. Kalmár Boldizsár (T1 kurzus)

JELENLÉTI KÖVETELMÉNYEK. ALÁÍRÁST CSAK AZ KAPHAT, AKI RÉSZT VESZ AZ ELŐADÁSOKNAK LEGALÁBB 50%-ÁN ÉS A GYAKORLATOKNAK LEGALÁBB 70%-ÁN. A JELENLÉTET MINDEN ALKALOMMAL ELLENŐRIZZÜK!

Félévközi számonkérések: 2 darab 90 perces 20 pontos zárthelyi dolgozat.

1. zh. Ideje: 7. hét. Témája: de Rham-elmélet (külső formák, kohomológia, dualitás).

2. zh. Ideje: 12. hét. Témája: de Rham kohomológia-csoportok számolása; analízis, parciális differenciálegyenletek sokaságokon.

Az aláírás megszerzésének feltétele -- a jelenléti követelmény teljesítésén túl --, hogy a hallgató a két zh mindegyikén elérjen legalább 8 pontot (40%). Nem kaphat aláírást, akinek egyik zh-ja sem éri el a 8 pontot. Egy zh pótlására (javítására) a 13. héten biztosítunk lehetőséget. A pótlási időszakban különeljárási díj ellenében az eredménytelen zh pótlása újból megkísérelhető. Pótlás esetén annak eredménye felülírja a korábbi eredményt.

A vizsgajegy kialakítása szóbeli vizsgán történik. A vizsgán csak érvényes aláírással rendelkező hallgatók vehetnek részt.

Konzultációk: az oktatóval való megegyezés szerint.

Ajánlott jegyzet:

R. Bott – L. W. Tu: Differential Forms in Algebraic Topology (Springer, 1982)

B. A. Dubrovin, A. T. Fomenko, S. P. Novikov: Modern geometry – Methods and applications I – III, GTM 93, 104, 124, Springer, New York 1984, 1985, 1986.

P. Petersen: Riemannian Geometry (Springer, 1998)

Szőkefalvi-Nagy Gy., Gehér L., Nagy P.: Differenciálgeometria, Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1979

M. E. Taylor: Partial differential equations I – III, AMS 115, 116, 117, Springer, New York 1996, 1996, 1996.