A differenciálegyenletek és a vektoranalízis mérnöki alkalmazásai 1 (BMETE90AX43/X2 - 2019/20/1)