Kutatási területek

Differenciál-, integrál- és algebrai geometria
Szabó Szilárd

Diszkrét és kombinatorikus geometria
Lángi Zsolt

Diszkrét problémák Thurston-geometriákban
Szirmai Jenő

Hiperbolikus és gömbi geometriák
G. Horváth Ákos
Szirmai Jenő

Konvex geometria
G. Horváth Ákos
Lángi Zsolt

Klasszikus és kvantum geometriai problémák
a Yang--Mills- és az általános relativitáselméletben

Etesi Gábor

Kristálygeometria
Szirmai Jenő

Minkowski-geometria
G. Horváth Ákos

Riemann-geometria
Horváth Márton

Számítógépi geometria
Balla-Seethalerné Béla Szilvia