A differenciálegyenletek és a vektoranalízis mérnöki alkalmazásai 1 (BMETE90AX43/X2)