A differenciálegyenletek és a vektoranalízis mérnöki alkalmazásai 2 (BMETE90AX44/X2)