Irreguláris Higgs-nyalábok görbéken és vonalkázott felületek geometriája

Időpont: 
2015. 12. 08. 10:30
Hely: 
H306
Előadó: 
Szabó Szilárd

Absztrakt:

Először megadunk egy kategória-ekvivalenciát egy rögzített görbe feletti félig-egyszerű poláris részű irreguláris Higgs-nyalábok és egy vonalkázott felület feletti bizonyos tulajdonságú kévék között, amely meghatároz egy biracionális izomorfizmust az irreguláris Higgs-nyalábok modulustere és egy relatív Picard-varietás között. Ezután rátérünk arra az esetre, amikor ezek a terek 2 komplex dimenziósak, és ott megállapítjuk a szinguláris fibrumokat. Ehhez elvégezzük a szükséges stabilitás-analízist, és leírjuk a kapott wall-crossing jelenséget. Az előadás második része folyamatban levő közös munka Stipsicz Andrással és Ivanics Péterrel.