Ruletták a Minkowski síkon

Időpont: 
2016. 10. 25. 10:30
Hely: 
H.306
Előadó: 
G.Horváth Ákos

A geometria Minkowski sik (a 2-dimenziós normált sík) néhány kérdésben érdekesebbnek más kérdésekben egyszerűbbnek tűnik az Euklideszi síknál. Ezen jelenség fő oka hogy az izometria csoportja (egy véges részcsoporttól eltekintve, mely függ a normától) nem tartalmaz forgatásokat. Az előadásban azon problémát járjuk körül, hogy milyen értelemben lehet rulettákról beszélni mégis, annak ellenére, hogy a ruletták éppen a csúszás mentes gördülés fogalma alapján (azaz pillanatnyi forgatásokkal) definiálhatók.