Tenzorok aszimptotikus degenerációja, univerzális spektrális pontok

Időpont: 
2017. 11. 07. 09:30
Hely: 
H.306
Előadó: 
Vrana Péter

Egy tenzor degenerációja egy másik tenzor, ha az előbbire lineáris leképezések tenzorszorzatát alkalmazva az utóbbi tetszőlegesen megközelíthető. Ennek a relációnak az aszimptotikus változata alapvető fontosságú a mátrixszorzás bonyolultságának vizsgálatában, de van alkalmazása például a kombinatorikában is. Volker Strassen 1988-as cikkében megmutatta, hogy az aszimptotikus reláció karakterizálásához elegendő azokat a függvényeket (az univerzális spektrális pontokat) meghatározni, amelyek a direkt összegre nézve additívak, tenzorszorzásra nézve multiplikatívak, és degeneráció alatt nem növekednek. Még ugyanebben a cikkben azonosította a legegyszerűbb ilyen függvényeket, de nemtriviális univerzális spektrális pontok konstrukciója az elmúlt közel 30 évben nyitott probléma maradt. Az előadásban univerzális spektrális pontok egy végtelen családjának konstrukcióját mutatom be. (arXiv:1709.07851)