Számolások irreguláris Higgs nyalábok modulusterén

Időpont: 
2017. 11. 14. 10:30
Hely: 
H.306
Előadó: 
Ivanics Péter

Korábban megadtuk a teljes leírását egy komplex projektív görbe feletti, bizonyos szingularitási adatú Higgs nyalábok modulustereinek. Kiderült, hogy a számítások továbbfejleszthetőek más szingularitású adatú Higgs nyalábokra is. Jelen előadásban az elmúlt egy évben elért eredményeket, konkrét számolásokon keresztül, egy példán fogom bemutatni. A kutatás közös munka Stipsicz Andrással és Szabó Szilárddal.