Geometriai konfigurációk

Időpont: 
2017. 11. 21. 10:30
Hely: 
H.306
Előadó: 
Gévay Gábor

Egy (p(q), n(k)) geometriai konfiguráció egy p számú pontból és n számú blokkból álló illeszkedési struktúra, amelyben minden pont q számú blokkhoz, és minden blokk k számú ponthoz illeszkedik; a blokkok halmaza állhat egyenesekből, körökből, kúpszeletekből, stb.
Az előadásban bemutatunk egy geometriai konfigurációkból álló Pascal-háromszöget; e háromszög mindegyik eleme reprezentálható mind pont-egyenes, mind pedig pont-kör konfiguráció alakjában; továbbá mindegyik egy-egy illeszkedési tételt jelenít meg (ezek egyike
a klasszikus Desargues-tétel). Az előadás második felében feloldható konfigurációkkal foglalkozunk, amelyek a feloldható blokkrendszerek általánosításának tekinthetők.