Kvadratikus projektív metrikák (Quadratic projective metrics)

Időpont: 
2017. 11. 28. 10:30
Hely: 
H.306
Előadó: 
Kurusa Árpád

A projektív metrikák jellemzője, hogy a lineáris szakaszok pontjaira a végpontoktól mért távolságok összege éppen a végpontok távolsága.
Felvetődik a kérdés, hogy a kvadratikus görbéket is karakterizálja e, hogy pontjainak két fix ponttól mért távolságait összeadva egy állandót kapunk. Az ilyen projektív metrikákat kvadratikusnak hívjuk, és az a sejtésem, hogy pontosan a konstans görbületű projektív metrikák kvadratikusak.
A sejtést korábban csak Beltrami 1865-ös Busemann 1953-as tétele támasztotta alá, melyek azt állítják, hogy ha egy projektív metrika Riemann-féle, vagyis minden infinitezimális gömbfelülete kvadratikus, akkor konstans görbületű, illetve egy Minkowski-metrika akkor és csak akkor euklidészi, ha egy gömbfelülete kvadratikus.
Az előadás a sejtés hátterét és az azt alátámasztó néhány eredményemet mutatja be röviden szólva a bizonyításokról is.
Projective metrics have the property that the distances of any point of any linear segment from the endpoints sum up to a constant, the distance of the endpoints.
The question arises if the quadratic curves has a similar property, namely, the distances of any point of a quadratic curve from two fixed points sum up to a constant, bigger than the distance of the fixed points. Such projective metrics are called quadratic, and it is my conjecture, that
exactly the projective metrics of constant curvature are quadratic.
Previously only Beltrami's theorem from 1865 and Busemann's theorem from 1953 supported the conjecture. These theorems state respectively that if a projective metric is Riemannian,i.e. every infinitesimal sphere is quadratic, than it is of constant curvature,and a sphere of a Minkowski-metric is quadratic if and only if the metric is Euclidean.
The talk describes the background of the conjecture and presents some new supporting results of mine with some words about the proofs.