Oktatásunk II

Időpont: 
2018. 09. 25. 10:00
Hely: 
H.306
Előadó: 
Halmschlager Andrea

BSc és MSc képzéseinkről és átoktatásunkról.
1) Minden képzési szintnél felmerülő, általános kérdések
Mire jó ez a struktúra (fragmentáltság kérdése)
Nemzetköziség és kötődés (a környezet ma; oktatói-kutatói utánpótlás; TDK; kettős/hármas diplomák; külföldi minták - tudnánk egyes területeken jobban csinálni?)
ICT, okos eszközök, szoftverek, e-learning (nem-egyenlő elektronikus segéd-) anyagok
Önállóság(?). Kapcsolat a diákjainkkal.
Munkavállalás az egyetem alatt.
Együttműködések – elsősorban házon belül (Kognitív Tudományi Tanszék, a karok, Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet)
Kapcsolat a közoktatás szereplőivel.
Szemináriumok oktatási kérdésekben. Vagy kerekasztal beszélgetések? Esetleg vitaestek? Intézeti szinten? Kari szinten? Egyetemi szinten?
2) BSc
Nulladik zh, Bevezető matematika, készségek és jártasságok (mi az, hogy kompetenciák?)
Az óraszámok kérdése. (Mire jó, mire elég, lehet-e hatékony, a karok elégedettsége, stb.)
Oktatás = szolgáltatás?
Szabadon választható tárgyak kérdése.
Tehetséggondozás.
Szakirányok, létszámok.
3) MSc
Hazai és nemzetközi konkurencia.
Demográfia, létszámok.
Koncentráltság – szétaprózottság.
Kooperáció: a többi kar, más egyetemmel kettős diploma bizonyos MSc-s szak(irány)okon?