Matematika A3 gépészmérnököknek tárgykövetelmény

GPK mechatronika és energetika szakos hallgatóknak
keresztfélév

Kód: BMETE90AX10; Követelmény: 2/2/0/F/4;
Félév: 2018/19/2; Nyelv: magyar;
Előadó: Dr. Vrana Péter (H0 kurzus);
Gyakorlat: H1 kurzus

Jelenléti követelmények. Legalább elégséges félévközi jegyet az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 50%-án és a gyakorlatoknak is legalább 70%-án. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük. (Egy gyakorlatról való hiányzás kivételes esetben valamely párhuzamosan meghirdetett megfelelő gyakorlaton való igazolt részvétellel pótolható.)

Félévközi számonkérések: 2 db 80 perces 50 pontos zárthelyi dolgozat (zh) és 2 db házi feladat (hf). A két zh közül legfeljebb az egyik pótolható.

1. zh: 7. hét; pótlás: 14. hét. Témája: Vektoranalízis

2. zh: 13. hét; pótlás: 14. hét. Témája: Differenciálegyenletek

1. hf: Kiadására a 2. héten kerül sor. Elkészítésének határideje a 7. hét. Témája: Vektoranalízis

2. hf: Kiadására a 7. héten kerül sor. Elkészítésének határideje a 12. hét. Témája: Differenciálegyenletek

A házi feladatok elkészítésének ellenőrzése a zh-kkal összevonva történik. Mindkét zh tartalmaz egy-egy feladatot a megfelelő házi feladatok példái közül.

A félév végi osztályzat kialakítása. Az elégtelentől különböző félévközi jegy elérésének feltétele -- a jelenléti követelmények teljesítésén túl --, hogy mindegyik zh eredménye elérje a 15 pontot (30%), és az összpontszám elérje a 40 pontot (40%). Ekkor a félévközi jegy a zh-k összpontszáma alapján az alábbi módon adódik:

40 pont alatt: elégtelen (1)

40 ponttól: elégséges (2)

55 ponttól: közepes (3)

70 ponttól: jó (4)

85 ponttól: jeles (5)