Matematika A3 gépészmérnököknek / Matematika G3 ütemterv

Hét Előadás anyaga, ZH-k Feladatok
1. Vektortér, lin. leképezések, vektorfüggvények deriválása, gradiens, rotáció, divergencia, Laplace-operátor Feladatok
Megoldások
2. Potenciál, vektorpotenciál, görbék, felületek Feladatok
Megoldások
3. Görbementi integrál Feladatok
Megoldások
4. Felületi és felszín szerinti integrál, térfogati integrál Feladatok
Megoldások
5. Integrálátalakító tételek Feladatok
Megoldások
6. Közönséges differenciálegyenletek Feladatok
Megoldások
7. 1. zárthelyi: vektoranalízis Feladatok
Megoldások
8. Lineáris differenciálegyenletek és egyenletrendszerek Feladatok
Megoldások
9. Állandó együtthatós homogén lineáris differenciálegyenlet Feladatok
Megoldások
10. Megoldás sorfejtéssel, Laplace-transzformáció Feladatok
Megoldások
11. Állandó együtthatós lineáris differenciálegyenlet-rendszerek Feladatok
Megoldások
12. 2. zárthelyi: differenciálegyenletek Feladatok
Megoldások
13. Stabilitásvizsgálat Feladatok
Megoldások

Segédanyagok:

Jegyzetek (ajánlott irodalom):

 • Vektoranalízis:
  1. Jánossy L., Gnädig P., Tasnádi P.: Vektorszámítas I – III., Tankönyvkiadó, Budapest, 1982, 1989, 1986
  2. Szolcsányi E.: Differenciálgeometria és vektoranalízis (ELTE TTK jegyzet), Tankönyvkiadó, Budapest, 1990
  3. Szőkefalvi-Nagy Gy., Gehér L., Nagy P.: Differenciálgeometria, Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1979
  4. Szász G.: Matematika II. kötet, Tankönyvkiadó, Budapest
  5. Babcsányi I., Gyurmánczi J., Wettl F., Zibolen E.: Matematika feladatgyűjtemény II. kötet, Műegyetemi Kiadó
 • Differenciálegyenletek:
  1. V. I. Arnold: Közönséges differenciálegyenletek, Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1987
  2. Tóth J., Simon L. P.: Differenciálegyenletek. Bevezetés az elméletbe és az alkalmazásokba, TYPOTEX Könyvkiadó, Budapest, 2005
  3. Szász G.: Matematika III. kötet, Tankönyvkiadó, Budapest
  4. Babcsányi I., Csank L., Nagy A., Szép G., Zibolen E.: Matematika feladatgyűjtemény III. kötet, Műegyetemi Kiadó