L-mélet -- hurkolódás öt dimenzióban

Időpont: 
2019. 02. 05. 10:30
Hely: 
H306
Előadó: 
Pintér Gergő

A 3-gömbnek 5 dimenziós térbe menő stabil immerzióira Tobias Ekholm
vezetett be egy invariánst (Arnold síkgörbe-invariánsainak mintájára),
melynek értéke háromszoros pontokon átlétve változik. Ez az invariáns
egy hurkolódási szám: az f immerzió kettősgörbéjét megfelelő
normálvektormezővel letoljuk a képről, és ennek hurkolódási száma f
képével L(f). Az előadás nem feltételez immerzióelméleti ismereteket,
sőt, az elején összefoglaljuk a közismert kis dimenziós eseteket a
témakör illusztrálásaképp. Majd a L invariáns definícióját kicsit
átfogalmazzuk, ezáltal komplex szingularitásokra vonatkozó
következményeket kapunk.