Algebrai geometria és a végtelen távoli test

Időpont: 
2019. 03. 12. 10:30
Hely: 
H306
Előadó: 
Juhász Máté (Corvinus)

Algebrai geometriában az egyik kulcs lépés, hogy a vizsgálni kívánt sokaság feletti polinomgyűrűből vezetünk le geometriai tulajdonságokat. Az ebből nyert geometriai intuíciókat lehet használni olyan gyűrűkre is, amik nem polinomgyűrűből származnak, így például az egész számok gyűrűjére is. Ennek kapcsán fellépnek bizonyos technikai kellemetlenségek, amelyekre eddig meg nem születtek minden igényt kielégítő, tisztán algebrai megoldások. Az egyik ilyen kísérlet Nikolai Durov általánosított gyűrű fogalma, aminek részeként definiálásra kerül a végtelen távoli test. Az előadás csak a sokaság fogalmát es elemi absztrakt algebrai ismereteket feltételez.