Logaritmikus konnexiók, operek és Hilbert-sémák 2.

Időpont: 
2019. 04. 16. 10:30
Hely: 
H306
Előadó: 
Szabó Szilárd

A címben szereplő fogalmak definiálása után megmutatom, hogy hogyan lehet megkonstruálni egy biracionális morfizmust egy görbe fölötti logaritmikus konnexiók modulustere és egy bizonyos felület fölötti pontok Hilbert-sémája között. Ha marad rá idő, akkor vázolom a módszer általánosítását magasabb-rendű pólusok esetére, és beszélek a morfizmus határozatlansági helyéről. Részben közös munka Masa-Hiko Saitoval.