Differenciálgeometria és numerikus módszerei tárgykövetelmény

Kód: BMETE94AX10;       Követelmény: 2/1/0/F/3;
Félév: 2019/20/1;                Nyelv: magyar;

Előadó és gyakorlatvezető: Nagyné dr. Szilvási Márta

Jelenléti követelmények. Legalább elégséges félévközi jegyet az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 50%-án és a gyakorlatoknak legalább 70%-án. A jelenlétet ellenőrizzük.

 Félévközi számonkérések: 2 db 45 perces osztályozott zárthelyi dolgozat

            1. zh: 6. hét (a gyakorlaton); pótlás: 8. hét
                        Témája az 1-5 hetek tananyaga
            2. zh: 12. hét (a gyakorlaton); pótlás: 13. hét
                        Témája: a 6-11. hetek tananyaga
             A pótlási hét folyamán különeljárási díj befizetése ellenében
                        az egyik zárthelyi dolgozat még egyszer pótolható.

            Két darab házi feladat beadása legalább elégséges szinten

Elégtelen vagy elmaradt házi feladat a pótlási hét folyamán különeljárási díj befizetése ellenében még egyszer pótolható.

A félév végi osztályzat kialakítása. Az elégtelentől különböző félévközi jegy elérésének feltétele – a jelenléti és a házi feladatokra megszabott követelmények teljesítésén túl –, hogy mindegyik zárthelyi dolgozat eredménye elérje az elégségest. Ekkor a félévközi jegy a zárthelyi dolgozatok eredményének 3 súllyal és a házi feladatok osztályzatának 1 súllyal vett súlyozott átlaga.

Konzultációk: az oktatóval való megállapodás szerint.

Tankönyv:
Strommer Gyula: Geometria (Differenciálgeometria),
Kurusa – Szemők: A számítógépes ábrázoló geometria alapjai, Polygon Szeged (Spline elmélet)
Feladatgyűjtemény: Reiman – N. Szilvási: Geometriai feladatok