Valószínűségszámítás tárgykövetelmény

Kód: BMETE94NG01;
Követelmény: 2/0/0/V/2;
Félév: 2019/20/1;  Nyelv: magyar;
Előadó: Dr. Szabó Szilárd

 A félév anyaga: Valószínűségszámítás: A valószínűség fogalma, feltételes valószínűség, függetlenség. Valószínűségi változó, eloszlások, eloszlásfüggvény, sűrűségfüggvény, várható érték, szórás, magasabb momentumok, speciális eloszlások: binomiális eloszlás, Poisson eloszlás, egyenletes eloszlás, gamma, béta, exponenciális. Normális eloszlás, centrális határeloszlás tétel, nagy számok törvénye. Markov-láncok, stacionárius eloszlás.

Jelenléti követelmények: Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az órák legalább 70%-án részt vesz. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük.

Félévközi számonkérések: 1 darab 90 perces 40 pontos zárthelyi dolgozat.

Zh. Ideje: 13. hét. Témája: az 1. -- 12. hetek anyaga.

Az aláírás megszerzésének feltétele – a jelenléti követelmény teljesítésén túl –, hogy a hallgató a zh-n elérjen legalább 12 pontot (30%). A zh pótlására (javítására) a 14. héten lesz lehetőség. Pótlás esetén annak eredménye felülírja a korábbi eredményt. A zh-ra kapott pontok alkotják a félévi pontszámot.

A vizsgajegy kialakítása. A vizsgán csak érvényes aláírással rendelkező hallgatók vehetnek részt. A vizsga egy 90 perces 60 pontos írásbeli dolgozatból áll. A vizsgadolgozat pontszámát és a félévi pontszámot összeadjuk. Az összeg alapján a vizsgajegy:

40 pont alatt elégtelen (1),
40 ponttól elégséges (2),
55 ponttól közepes (3),
70 ponttól (4),
85 ponttól jeles (5).

Konzultációk: az oktatóval való megegyezés szerint.

Korábbi zh feladatok, Képletgyűjtemény, Normális eloszlás táblázat,
Tételsor,

 

Ajánlott jegyzet:
Denkinger Géza: Valószínűségszámítás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2007

Denkinger Géza: Valószínűségszámítási gyakorlatok, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2005

Prékopa András: Valószínűségelmélet, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1980.