Nemeuklideszi geometria tárgykövetelmény

Kód: BMETE94MM03        Követelmény: 3/1/0/V/5;
Félév: 2019/20/1;                Nyelv: magyar;

Előadó: Dr. G. Horváth Ákos (T0, T1 kurzus).

 Jelenléti követelmények. Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 70%-án.

 Az aláírás megszerzésének feltétele a jelenléti követelmények teljesítése.

 A félév végi osztályzat kialakítása szóbeli vizsga alapján történik.

 Konzultációk: az előadó fogadóóráin