Topológia és differenciálható sokaságok tárgykövetelmény

Kód: BMETE94AM21        Követelmény: 2/0/0/V/2;
Félév: 2019/20/1;                Nyelv: magyar;
Előadó: Dr. Etesi Gábor (T0 kurzus).

 

Jelenléti követelmények. Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 70%-án.

Az aláírás megszerzésének feltétele a jelenléti követelmények teljesítése. 

A félév végi osztályzat kialakítása szóbeli vizsga alapján történik. 

Konzultációk: az előadó fogadóóráin