Matematika A1a - Analízis tárgykövetelmény

Kód: BMETE90AX00;
Követelmény: 4/2/0/V/6;
Félév: 2019/20/2;
Nyelv: magyar;
Előadó: Dr. Etesi Gábor (C0 és CV);
Gyakorlat: C1 kurzus

Jelenléti követelmények. Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 50%-án és a gyakorlatoknak legalább 70%-án. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük.

Félévközi számonkérések:

0. zh. (50 perc) az 1. héten, pénteken. Témája: A tanulmányok megkezdéséhez szükséges ismeretek ellenőrzése (részletes információk).
1. zh. (45 perc, 20 pont) a 6. héten. Témája az első 5 oktatási hét anyaga.
2. zh. (45 perc, 20 pont) a 12. héten. Témája a 6-tól 11. oktatási hetek anyaga.

Az aláírás megszerzésének feltétele -- a jelenléti követelmény teljesítésén túl --, hogy a hallgató a 0. zh-n legalább 24 pontot érjen el (40%), továbbá, hogy az 1. és 2. zh is legalább 6 pontos (30%-os) legyen legkésőbb a pótlások után. A 0. zh a Bevezető matematika c. tantárgy adott félévi, vagy korábbi teljesítésével is kiváltható.  Az 1. és a 2. zh-ra kapott pontok összegeként adódik a félévi pontszám.

A 13. ill. 14. héten mindhárom zh pótolható. Pótlás esetén a pót zh eredménye mindig felülírja a korábbi eredményt, akkor is, ha a pótlás eredménye rosszabb a korábbinál.

A vizsgajegy kialakítása. A vizsgán csak érvényes aláírással rendelkező hallgatók vehetnek részt. A vizsga egy 90 perces, 60 pontos írásbeli dolgozatból áll. A vizsgadolgozat pontszámát és a félévi pontszámot összeadjuk. Az összeg alapján a vizsgajegy:

40 pont alatt elégtelen (1),
40 ponttól elégséges (2),
55 ponttól közepes (3),
70 ponttól (4),
85 ponttól jeles (5)

Vizsgakurzuson lévő hallgatók az órákra bejárhatnak, de a számonkérések közül csak a vizsgán vehetnek részt. Esetükben a vizsgadolgozat pontszámának ötharmadszorosa alapján állapítjuk meg a végeredményt a fenti ponthatárok szerint. A vizsgakurzuson lévő hallgatók a félév első hetében kérhetik átvételüket normál kurzusokra.

képletgyűjtemény

Ajánlott jegyzet:

G. B. Thomas: Thomas-féle Kalkulus, TypoTeX, Budapest, 2006-2007.
Szász Gábor: Matematika I.,II.,III.,Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2006.