Matematika A1a - Analízis ütemterv

 

Hét

Előadás anyaga

Gyakorlat anyaga

Feladatok gyakorláshoz

1

Halmazelmélet alapjai, számfogalom, teljes indukció, binomiális tétel. [1. előadás]

1.hét

1: 103-114

2: 27, 28, 30-45, 73-75

6: 1-47, 86-112, 127-130

Komplex számok 1. [2. előadás]

2

Komplex számok 2. [3. előadás]

2.hét

6: 134-137, 143-160

7: 1-8, 12-15, 16-18, 56-60, 79-87

Számsorozatok 1. [4. előadás]

3

Számsorozatok 2. [5. előadás]

3.hét

4.hét

7:103-111, 121-136, 177187

MIII./22: 1-15. (de a komplexek nem),
39-64., 70-72., 77-83., 86-98.

Számsorok [6. előadás]

4

Függvényelmélet, határérték, folytonosság
[7. előadás]

5.hét

8: 100-103, 108-114, 116-123, 130-133, 175-178, 199-210, 218-224

Elemi függvények, inverz függvény, arcus, hiperbolikus és area függvények [8. előadás]

5

Derivált fogalma, differenciálási szabályok, elemi függvények deriváltjai [9. előadás]

6.hét

 9: 1-6, 36-60, 61-66, 104-107

Középértéktételek. L’Hospital szabály [10. előadás]

6

Függvényvizsgálat 1. (márc.10.) [11. előadás]

 

11: 100-112, 114-121, 125-138 (L’Hospital)

11: 143-156 (Függvénydiszkusszió)

Konzultáció (márc.13.)

7

I. ZH: március 20-án (kedden, az előadáson)
[I. zh megoldások]

7.hét

8.hét

11: 162168

Az integrálszámitás alapjai [12. előadás]

8

Határozatlan integrál, Newton-Leibniz tétel, integrálási technikák [13. előadás]

9.hét

12: 1-41, 50-71, 74-114, 117-159, 160-169

 

9

Racionális törtfüggvények integrálása [14. előadás].

10.hét

13: 46-59, 65-73, 145-147, 157-163, 189-195,

201-214

Az integrálszámítás alkalmazásai [15. előadás]

10

Improprius  integrál  [16. előadás]

 11.hét

12.hét

13: 13-32, 34-41 (ápr.16);

4: 38-43, 51-55, 90-93, 111-112, 119-123 (ápr.21)

 

11

Vektortér, lineáris függetlenség, euklideszi tér, bázis, koordináták [17. előadás]

13.hét

5: 21-26, 34-47, 52-53, 66-69, 80-83

Vektorok vektoriális és vegyes szorzata [18. előadás]

12

Szünet (május 1.)

 

 

Konzultáció

13

II. ZH [megoldások]

14.hét

 

Síkbeli koordinata-geometria [19. előadás]

14

Térbeli koordináta-geometria [20. előadás]

   

 

 

 

 x: y-z,v,w: Babcsányi – Gyurmánczi – Szabó – Wettl:
Matematika feladatgyűjtemény I. (075001)
jegyzet x fejezete y-tól z-ig, továbbá a v. és w. feladat

MIII./22: a számsorok témakör a
Babcsányi – Csank – Nagy – Szép – Zibolen:
Matematika feladatgyűjtemény III.
kötetben szerepel

 

Gyakorló feladatsorok:
Halmazelmélet, teljes indukció
Relációk, komplex számok
Polinomok, számhalmazok
Számsorozatok
Numerikus sorok
Függvények határértéke, folytonossága
Differenciálszámítás alapjai
Differenciálszámítás
Szöveges szélsőérték feladatok

Minta feladatsorok: I. ZH, II. ZH, VIZSGA

 

Nulladik zh

 

ZH-kon használható képletgyűjtemény

TÉTELSOR