Matematika A2a - Vektorfüggvények ütemterv

Képzésért felelős kar: GTK
Képzés: műszaki menedzser BSc szak I. évfolyam
Tárgykód: BMETE90AX02
Kurzuskód: M0
Félév: 2019/2020/2

Ütemterv hetenként:

 1. Improprius integrálok.
 2. Sík- és térvektorok, analitikus geometria.
 3. Az n-dimenziós valós tér vektorai, lineáris összefüggőség, függetlenség, altér fogalma. Mátrixok
 4. Lineáris egyenletrendszerek megoldása mátrixokkal.
 5. Mátrix rangja, determinánsa.
 6. Determináns alkalmazásai: mátrixok invertálása, Cramer-szabály.
 7. Komplex számok, algebra alaptétele. Mátrixok sajátértékei, sajátvektorai.
 8. Valós számsorozatok. Konvergens sorozatok fogalma és tulajdonságai. Numerikus sorok fogalma, konvergenciája. Konvergenciakritériumok.
 9. Hatványsorok és tulajdonságaik. Taylor-polinomok. Taylor- és MacLaurin-sorok.
 10. Többváltozós függvények definíciója, folytonossága és határértéke. Parciális deriváltak, érintősík.
 11. Iránymenti deriváltak, totális deriválhatóság, láncszabály.
 12. Lokális szélsőértékek vizsgálata.
 13. Többváltozós integrál.
 14. Többváltozós integráltranszformációk.

Ajánlott irodalom: