Matematika G2 tárgykövetelmény

Kód: BMETE94BG02;
Követelmény: 4/2/0/V/6;
Félév: 2019/20/2;
Nyelv: magyar;
Előadó: Dr. Szirmai Jenő (H0 kurzus)
Gyakorlatok: H1, H2, … kurzusok
Vizsgakurzus: HV

Jelenléti követelmények. Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 50%-án és a gyakorlatoknak legalább 70%-án. Kivételes esetben egy gyakorlatról való hiányzás a párhuzamosan meghirdetett megfelelő gyakorlaton való igazolt részvétellel pótolható. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük.

Félévközi számonkérések: 2 darab 45 perces 20 pontos zárthelyi dolgozat.

1. zh. Ideje: 7. hét. Témája: az  1. -- 6. hetek anyaga.

2. zh. Ideje: 12. hét. Témája: a  7. -- 11. hetek anyaga.

Az (új) aláírás megszerzésének feltétele -- a jelenléti követelmény teljesítésén túl --, hogy a hallgató a két zh mindegyikén elérjen legalább 6 pontot (30%).  A két zh pótlására (javítására) a 13. héten biztosítunk lehetőséget. Mindkét zh pótolható. A pótlási időszakban különeljárási díj ellenében az egyik zh pótlása újból megkísérelhető. Pótlás esetén annak eredménye felülírja a korábbi eredményt. A zh-kra kapott pontok összegeként adódik a félévi pontszám.

A vizsgajegy kialakítása. A vizsgán csak érvényes (új vagy korábbi félévben megszerzett) aláírással rendelkező hallgatók vehetnek részt. A vizsga egy 90 perces 60 pontos írásbeli dolgozatból áll. A vizsgadolgozat pontszámát és a félévi pontszámot összeadjuk. Az összeg alapján a vizsgajegy:

40 pont alatt elégtelen (1),
40 ponttól elégséges (2),
55 ponttól közepes (3),
70 ponttól (4),
85 ponttól jeles (5).

Vizsgakurzuson lévő hallgatók esetében a vizsgadolgozat pontszámának ötharmadszorosa alapján állapítjuk meg a végeredményt a fenti ponthtárok szerint.

Ajánlott jegyzet: G. B. Thomas: Thomas-féle Kalkulus, TypoTeX, Budapest, 2006-2007.