Ábrázoló geometria 2

Kód: BMETE94AX02;
Kredit: 2;
Követelmény: félévközi jegy
Heti óraszám: 1 óra előadás és 1 óra gyakorlat
Félév: 2019/20/2
Előadó: Dr. Prok István

TEMATIKA

– Felületek ábrázolása. Érintősík, felületi normális, kontúr, képkörrajz. Forgásfelületek ábrázolása. A gömb, a forgáskúp, a forgáshenger és a tórusz. Forgásfelületek síkmetszete. Forgásfelületek áthatása: párhuzamos, metsző és kitérő tengelyű felületek.
– Kúpok, hengerek síkba terítése. Két görbét összekötő kiteríthető felület szerkesztése.
– A centrális ábrázolás alapfogalmai, szerkesztések vízszintes síkban, távolság felmérés függőleges egyenesekre. Rendezett vetületeivel adott testek centrális ábrázolása.
– Kúpszeletek, ruletták (síkbeli mozgások), csavarvonal ábrázolása.

JEGYZETEK
Vermes Imre: Geometria útmutató és példatár (410661)
Strommer Gyula: Geometria (44518).
Bancsik Zs. – Juhász I. – Lajos S.: Ábrázoló geometria szemléletesen

KÖVETELMÉNYEK

Jelenléti követelmények. A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének szükséges feltétele legalább 10 alkalmon való részvétel. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük.

Félévközi számonkérések: A második héttől 10 héten át egy-egy 5 pontos, az aktuális anyaghoz kapcsolódó otthoni szerkesztési feladatot kell megoldani, és a következő alkalommal beadni. Egy rajzfeladat elfogadottnak számít, ha értékelése legalább 2 pont. Minden feladat teljes értékűen és korlátlanul pótolható, illetve javítható. A pótlások és javítások beadásának végső határideje a pótlási időszak vége.

A félév végi osztályzat kialakítása: Az elégtelentől különböző félévközi jegy megszerzésének feltétele -- a jelenléti követelmények teljesítésén túl --, hogy az esetleges pótlások után legalább 8 rajz eredménye elérje a 2 pontot. A félév végi osztályzat ekkor a rajzfeladatokra kapott pontok összege alpján a következőképpen adódik: 16 ponttól elégséges, 22-től közepes, 28-tól jó, 34-től jeles.

 

FELADATOK:

...