Konvex geometria tárgykövetelmény

Kód: BMETE94AM22;
Követelmény: 2/2/0/V/4;
Félév: 2019/20/2;
Nyelv: magyar;
Előadó: Dr. Lángi Zsolt (T0 kurzus)

Jelenléti követelmények. Az előadások legalább 50%-án, valamint a gyakorlatok legalább 70%-án kötelező a részvétel.

Félévközi számonkérések:

·     1. zh: 7. hét hétfő, gyakorlati feladatokból (45 perc, 20 pont)

·     2. zh: 12. hét hétfő, gyakorlati feladatokból (45 perc, 20 pont)

Az aláírás feltétele -- a jelenléti követelmények teljesítésén túl --, mindkét zárthelyi dolgozat legalább 6 pontos (30%-os) teljesítése legkésőbb a pótlások után.

Pótlási és javítási lehetőségek: A két zh mindegyike pótolható.  Pótlás esetén a pót zh eredménye mindig felülírja a korábbi eredményt akkor is, ha a pótlás eredménye rosszabb a korábbinál.

Az 1. és a 2. zh pótlására (javítására) a 14. héten biztosítunk lehetőséget.

A vizsgajegy kialakítása: szóbeli vizsga alapján.

Konzultációk: az oktatóval való megegyezés szerint.

Ajánlott tankönyv:

[1] Szabó László: Konvex geometria, egyetemi jegyzet, ELTE TTK, Budapest 1996.

[2] G.Horváth Ákos és Lángi Zsolt: Kombinatorikus geometria, egyetemi jegyzet, Polygon, Szeged, 2012.

[3] R. Tyrrell Rockafellar: Convex Analysis, Princeton University Press, Princeton NJ, 1972.

[4] Alexander Barvinok: A Course in Convexity, Graduate Studies in Mathematics 54, Amer. Math. Soc., Providence RI, 2002.

[5] Jiři Matoušek: Lectures in Discrete Geometry, Graduate Texts in Mathematics 212, Springer, New York, 2002.

[6] Branko Grünbaum, Convex polytopes, Graduate Texts in Mathematics 221, Springer, New York, 2003.