Számítógépi geometriai modellezés tárgykövetelmény

Kód: BMETE94MX05;
Követelmény: 2/0/0/F/2;
Félév: 2019/20/2;
Nyelv: magyar;
Előadó: Dr. Prok István

Jelenléti követelmények. Legalább elégséges félévközi jegyet az kaphat, aki részt vesz legalább 10 előadáson. A jelenlétet ellenőrizzük.

Félévközi számonkérések: 2 db 45 perces 50 pontos zárthelyi dolgozat

1. zh: 7. hét (az előadáson); Témája az 1. -- 6. hetek tananyaga.

2. zh: 14. hét (az előadáson); Témája: a 7. -- 13. hetek tananyaga.

A pótlási hét folyamán mindkét dolgozat pótlható, továbbá különeljárási díj befizetése ellenében az egyik zárthelyi dolgozat a vizsgaidőszak elején egy további alkalommal is pótolható.

A félév végi osztályzat kialakítása. Az elégtelentől különböző félévközi jegy elérésének feltétele -- a jelenléti követelmények teljesítésén túl --, hogy mindkét zárthelyi dolgozat eredménye elérje a 20 pontot. Ekkor a félévközi jegy a zárthelyi dolgozatok pontszámának összege alapján a következő módon adódik: 40 ponttól elégséges, 55 ponttól közepes, 70 ponttól jó, 85 ponttól jeles.

Konzultációk: az oktatóval való megállapodás szerint.

Tankönyv:

Foley, van Dam, Feiner, Hughes: Computer Graphics principles and practice, Addison-Wesley, 1990.

Nagyné Szilvási Márta: CAD iskola, TypoTeX, Budapest 1991.

Kurosa Árpád, Szemők Árpád: A számítógépes ábrázoló geometria alapjai, Polygon, Szeged, 1999.