Test- és felületmodellezés ütemterv

 1. Drótvázmodellek szerkesztése. L1A, L1B, L1C
 2. Modellek szerkesztése térben 1 – Egyszerű modellek. L2A, L2B, L2C
 3. Modellek szerkesztése térben 2 – Szabályos testek. L3A
 4. Modellek szerkesztése térben 3.

  1. Példa: Készítsük el az ABCDM szabályos négyoldalú gúla testmodelljét, ha adott a gúla M csúcsa és a hosszúságú AB alapélének UV egyenese.
  2. Példa: Készítsük el az ABCDAXBXCXDX kocka testmodelljét, ha adott az A csúcsa és BDX testátlójának PQ egyenese.
  3. Példa: Készítsük el az ABCDEM szabályos ötoldalú gúla testmodelljét, ha adott a gúla M csúcsa, MA oldalélének MK egyenese, és tudjuk, hogy ABCDE alaplapja illeszkedik az adott [U, V, W] síkra.
  4. Példa: Készítsük el az ABCDEFM szabályos hatoldalú gúla testmodelljét, ha adott az AB alapélének UV egyenese és a szemközti DE alapél egyenesének W pontja, továbbá tudjuk, hogy a gúla M csúcsa illeszkedik az adott PQ egyenesre.

 5. Összetett testmodellek 1 – Síklapokkal és forgásfelületekkel határolt testek szerkesztése. L5A, L5B, L5C
 6. Összetett testmodellek 2 – Spline-görbék alkalmazása. L6A, L6B, L6C
 7. Összetett testmodellek 3. L7A, L7B.
 8. Önálló modellezési feladat 1.
  A feladat témája: Emeletes ágy. A modellben legyen legalább 3 különböző típusú definíció (primitívek, spline-ok, általános forgástestek és hasábok [extrude], stb.), valamint Bool-műveletek alkalmazása is. A megoldást otthon kell megtervezni és dokumentációját elkészíteni. Az ábrákkal illusztrált dokumentációban le kell írni az alaptestek definiálását (paramétereit) és pozicionálását (transzformációk), illetve a testeken végrehajtott műveleteket (unió, metszet, stb). CAD parancsokat nem kell írni: az L7B laborfeladat leírásához hasonló dokumentációt várunk, aminek alapján a modellező rendszertől függetlenül rekonstruálható a tervezett alakzat. A dokumentációt elektronikusan kell beadni az elkészített modell fájljával együtt.
 9. Felületmodellek 1. L9A, L9B
 10. Felületmodellek 2. L10A, L10B
 11. Felületmodellek 3. L11A, L11B
 12. Önálló modellezési feladat 2.
  A feladat témája: Csúszda ("élménycsúszda"). Felületmodellt kell készíteni, amely legalább 5 alkatrészből épül fel (ezek között test is szerepelhet, de legalább 3 spline-felület legyen). Kerüljön sor transzformációk alkalmazására is. A megoldást otthon kell megtervezni és dokumentációját elkészíteni. Ebben le kell írni a modellezés során felhasznált görbék, felületek, és testek definiálását (típusát, paramétereit) és pozicionálását (transzformációk), valamint a rajtuk végrehajtott egyéb műveleteket (unió, metszet, lekerekítés, stb; CAD parancsokat most sem kell írni, hasonlóan az L10B feladat leírásához, viszont fontos, hogy a leírás alapján rekonstruálható legyen a modell). A dokumentációt elektronikusan kell beadni az elkészített modell fájljával együtt.
 13. Vegyes feladatok 1.
 14.  Vegyes feladatok 2.

 

KeyCreator hallgatói license igénylése.