A négydimenziós Yang--Mills-elmélet partició-függvényének kiszámolása a lapos konnexió egy környezetében II

Időpont: 
2020. 03. 03. 10:30
Hely: 
H306
Előadó: 
Etesi Gábor

A két előadásban amennyire csak lehet részletesen áttekintjük a nem-szuperszimmetrikus, R^4 feletti, SU(2) Yang--Mills-elmélet Z partíció-függvényének zéta-függvény regularizáción és hőmag-kifejtésen alapuló kiszámolasát a lapos konnexió egy környezetében. A "lapos konnexió egy környezetében" fizikus nyelven szólva azt jelenti, hogy a számolás az elmélet vákuum közeli perturbatív szektorában, vagyis insztanton-korrekciók stb. elhanyagolásával érvényes. A kapott eredményt mind matematikai, mind fizikai szempontból interpretáljuk.