Matematika A1a - Analízis tárgykövetelmény

Képzésért felelős kar: GTK
Képzés: műszaki menedzser BSc szak I. évfolyam
Tárgykód: BMETE90AX00
Kurzuskód: M0
Heti előadás: 4
Heti gyakorlat: 2
Kreditszám: 6
Jegy: vizsgajegy
Félév: 2020/2021/1
Nyelv: magyar
Előadó: Horváth Márton
Gyakorlatvezetők: Gavallér Csaba és Horváth Márton

Jelenléti követelmények

Az előadásokon való részvétel nem kötelező, de igen ajánlott. A gyakorlatok legalább 70%-án kötelező a részvétel. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük.

Félévközi számonkérések:

 • 0. zh 1. hét péntek, részletek
 • 1. zh 6. hét szerda (45 perc, 20 pont)
 • 2. zh 12. hét szerda (45 perc, 20 pont)
 • pótzárthelyi 14. hét szerda
 • pótpótzárthelyi (=aláíráspótló vizsga) 15. (pót)hét

Az aláírás megszerzésének feltétele:

 • gyakorlatokon való részvétel (70%)
 • 0. zh megírása (nincs minimum követelmény)
 • az 1. és a 2. zárthelyin elért pontok összege legalább 12 pont (30%)

Pótlási és javítási lehetőség:

Amennyiben az első két zárthelyi összege nem éri el a 12 pontot vagy a hallgató javítani szeretné a pontszámát, a 14. héten pótzh-t írhat.
Ha a hallgató megírja a pótzh-t, akkor annak eredménye lép érvénybe.
Ha a 14. héten nem sikerült (vagy nem történt meg) a pótlás, és az 1., a 2. vagy a pótzh-n már részt vett, a 15. héten lehetőség van egy pótpót zh megírására külön eljárási díj megfizetése mellett.

Aláírással rendelkező hallgatóknak:

Amennyiben érvényes aláírással rendelkező hallgató újra felvette a tárgyat akkor írhatja újra az 1. és a 2. zh-t, valamint az esetleges pótzh-kat, ha nem a vizsgakurzust, hanem az elméleti és a gyakorlati kurzust veszi fel. Ellenkező esetben félévközi munkáját az aláírás megszerzésének minimális szintjének, vagyis 12 pontnak fogjuk tekinteni (az aláírás megszerzésének félévében szerzett zh pontszámát nem vesszük figyelembe). Érvényes aláírást, és ezzel a hozott 12 pontot elveszíteni nem lehet.

Bónuszpontok:

 • A gyakorlatvezető által elmondottak alapján 6 bónuszpont szerezhető (pl. táblánál vagy külön lapon történő feladatmegoldással).
 • A szeptemberi nulladik zh pontszáma alapján:
  24–29 pont 1 bónuszpont
  30–34 pont 2 bónuszpont
  35–38 pont 3 bónuszpont
  39–42 pont 4 bónuszpont
  43–46 pont 5 bónuszpont
  47–49 pont 6 bónuszpont
  50–52 pont 7 bónuszpont
  53–55 pont 8 bónuszpont
  56–58 pont 9 bónuszpont
  59–60 pont 10 bónuszpont

A vizsgajegy kialakítása:

A tárgy vizsgajeggyel zárul. Csak aláírást szerzett hallgató jelentkezhet vizsgára. A vizsga egy 90 perces írásbeli (ezen az elérhető maximális pontszám 60) és esetleg szóbeli részből áll. A vizsgajegy kialakítása a félévközi zárthelyi dolgozatok, a gyakorlatokon és a 0. zh-ban szerezhető bónuszpontok és a vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembevételével történik.
A félévközi zh-kon megszerzett (legfeljebb 40) ponthoz hozzáadjuk a vizsgán szerzett pontot, illetve ha kedvezőbb, akkor a vizsgán elért pontszámot szorozzuk 5/3-dal. Az így kapott pontszámhoz még hozzáadjuk a bónuszpontokat, és a kapott pontszám egészrésze alapján a vizsgajegy:
0–39 pont: elégtelen (1)
40–54 pont: elégséges (2)
55–69 pont: közepes (3)
70–84 pont: jó (4)
85–116 pont: jeles (5)
Legalább közepes vizsga eredmény esetén – amennyiben javítani szeretne – a hallgató szóbeli vizsgán vehet részt. Ezen megtarthatja, egy jeggyel javíthatja vagy ronthatja az osztályzatát.

Konzultációk:

Az 1. és a 2. zárthelyi előtt egy-egy konzultációt szervezünk a teljes évfolyamnak.

Ajánlott irodalom: