Topológia és differenciálható sokaságok tárgykövetelmény

Kód: BMETE94AM21;
Követelmény: 2/0/0/V/2;
Félév: 2020/21/1;
Nyelv: magyar;
Előadó: Kalmár Boldizsár.

 

Jelenléti követelmények: Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 70%-án.

Az aláírás megszerzésének feltétele a jelenléti követelmények teljesítése. 

A félév végi osztályzat kialakítása szóbeli vizsga alapján történik. 

Konzultációk: az előadó fogadóóráin