Matematika A1a - Analízis tárgykövetelmény

Képzésért felelős kar: GTK
Képzés: GTK keresztfélév
Tárgykód: BMETE90AX00
Kurzuskód: D00
Heti előadás: 4
Heti gyakorlat: 2
Kreditszám: 6
Jegy: vizsgajegy
Félév: 2020/2021/2
Nyelv: magyar
Előadó: Horváth Márton
Gyakorlatvezető: Horváth Márton

Jelenléti követelmények

A távolléti oktatásra való tekintettel nincs.

Félévközi számonkérések:

 • 0. zh 1. hét részletek
 • 1. zh 6. hét (45 perc, 20 pont)
 • 2. zh 12. hét (45 perc, 20 pont)
 • pótzárthelyi 14. hét
 • pótpótzárthelyi (=aláíráspótló vizsga) 15. (pót)hét

Távolléti oktatás esetén a zh-k kiegészülhetnek rövid szóbeli beszámolóval is.

Az aláírás megszerzésének feltétele:

az 1. és a 2. zárthelyin elért pontok összege legalább 12 pont (30%).

Pótlási és javítási lehetőség:

Amennyiben az első két zárthelyi összege nem éri el a 12 pontot vagy a hallgató javítani szeretné a pontszámát, a 14. héten pótzh-t írhat.
Ha a hallgató megírja a pótzh-t, akkor annak eredménye lép érvénybe.
Ha a 14. héten nem sikerült (vagy nem történt meg) a pótlás, és az 1., a 2. vagy a pótzh-n már részt vett, a 15. héten lehetőség van egy pótpót zh megírására külön eljárási díj megfizetése mellett (ehhez a Neptunban a Díjköteles pótlást kell felvenni).

Aláírással rendelkező hallgatóknak:

Amennyiben érvényes aláírással rendelkező hallgató újra felvette a tárgyat akkor írhatja újra az 1. és a 2. zh-t, valamint az esetleges pótzh-kat, ha az elméleti és a gyakorlati kurzust veszi fel a vizsgakurzus helyett. A vizsgakurzus felvétele esetében a félévközi munkát az aláírás megszerzésének minimális szintjének, vagyis 12 pontnak tekintjük (az aláírás megszerzésének félévében szerzett zh pontszámát nem vesszük figyelembe). Érvényes aláírást, és ezzel a hozott 12 pontot elveszíteni nem lehet.

Bónuszpontok:

 • A gyakorlatvezető által elmondottak alapján 6 bónuszpont szerezhető (pl. táblánál vagy külön lapon történő feladatmegoldással).
 • A nulladik zh pontszáma alapján:
  24–29 pont 1 bónuszpont
  30–34 pont 2 bónuszpont
  35–38 pont 3 bónuszpont
  39–42 pont 4 bónuszpont
  43–46 pont 5 bónuszpont
  47–49 pont 6 bónuszpont
  50–52 pont 7 bónuszpont
  53–55 pont 8 bónuszpont
  56–58 pont 9 bónuszpont
  59–60 pont 10 bónuszpont

A vizsgajegy kialakítása:

A tárgy vizsgajeggyel zárul. Csak aláírást szerzett hallgató jelentkezhet vizsgára. A vizsga egy 90 perces írásbeli (ezen az elérhető maximális pontszám 60) és esetleg szóbeli részből áll. Távolléti számonkérés esetén a vizsga napján délután a hallgatónak szóban ismertetnie kell a vizsgáztató által kiválasztott egy vagy több feladatára adott megoldását. Ha ez nem sikerül, akkor a vizsga elégtelen. A vizsgajegy kialakítása a félévközi zárthelyi dolgozatok, a gyakorlatokon és a 0. zh-ban szerezhető bónuszpontok és a vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembevételével történik.
A félévközi zh-kon megszerzett (legfeljebb 40) ponthoz hozzáadjuk a vizsgán szerzett pontot, illetve ha kedvezőbb, akkor a vizsgán elért pontszámot szorozzuk 5/3-dal. Az így kapott pontszámhoz még hozzáadjuk a bónuszpontokat, és a kapott pontszám egészrésze alapján a vizsgajegy:
0–39 pont: elégtelen (1)
40–54 pont: elégséges (2)
55–69 pont: közepes (3)
70–84 pont: jó (4)
85–116 pont: jeles (5)
Legalább közepes vizsga eredmény esetén – amennyiben javítani szeretne – a hallgató szóbeli vizsgán vehet részt. Ezen megtarthatja, egy jeggyel javíthatja vagy ronthatja az osztályzatát.

Konzultációk:

Az 1. és a 2. zárthelyi előtt egy-egy konzultációt szervezünk a teljes évfolyamnak.

Ajánlott irodalom: