Matematika A2a - Vektorfüggvények ütemterv

Képzésért felelős kar: GTK
Képzés: műszaki menedzser BSc szak I. évfolyam
Tárgykód: BMETE90AX02
Kurzuskód: M0
Félév: 2020/2021/2

Ütemterv hetenként:

 1. Improprius integrálok.
 2. Sík- és térvektorok, analitikus geometria.
 3. Az n-dimenziós valós tér vektorai, lineáris összefüggőség, függetlenség, altér fogalma. Mátrixok
 4. Lineáris egyenletrendszerek megoldása mátrixokkal.
 5. Mátrix rangja, determinánsa. Determináns alkalmazásai: mátrixok invertálása, Cramer-szabály.
 6. Komplex számok, algebra alaptétele.
 7. 1. zh. Mátrixok sajátértékei, sajátvektorai.
 8. Valós számsorozatok. Konvergens sorozatok fogalma és tulajdonságai. Numerikus sorok fogalma, konvergenciája. Konvergenciakritériumok.
 9. tavaszi szünet
 10. Hatványsorok és tulajdonságaik. Taylor-polinomok. Taylor- és MacLaurin-sorok.
 11. 2. zh. Többváltozós függvények definíciója, folytonossága és határértéke. Parciális deriváltak, érintősík. Iránymenti deriváltak, totális deriválhatóság, láncszabály.
 12. Lokális szélsőértékek vizsgálata.
 13. Többváltozós integrál.
 14. Pótzh.Többváltozós integráltranszformációk.

Konzultációk:

Az 1. és a 2. zárthelyi előtt egy-egy konzultációt szervezünk a teljes évfolyamnak.

Ajánlott irodalom: