Ábrázoló geometria tárgykövetelmény

Tárgykód: BMETE90AX06 és BMETE94AX01;
Követelmény: 1/2/0/V/3, ill. 1/2/0/F/3
Félév: 2020/21/2;
Nyelv: magyar;
Előadó: Prok István (G0 kurzus, előadás és gyakorlat 120 percben összvontan);

Jelenléti követelmények. A félév során a tárgy előadásai és gyakorlatai hetente összevonva lesznek megtartva. Az alkalmakon a korábban tárgyalt alapvető ismeretekből felkészülten, az óra anyagát követve kell részt venni. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük. A tárgy teljesítésének szükséges feltétele legalább 10 teljes alkalmon való részvétel.

Félévközi számonkérések: 15 db osztályzattal értékelt szerkesztési feladat, amelyeket házi feladatként kell megoldani. Kiadásukra a második héttől folymatosan, az ütemterv szerint kerül sor, a megoldást pedig a kiadást követő harmadik alkalommal bezárólag, ill. legkésőbb a pótlási időszak végéig kell beadni. A legalább elégséges osztályzat elérésének szükséges feltétele az elvileg hibátlan szerkesztés, és az igényes, pontos kivitelezés. A félévi munkát a sikeres (legalább elégségesre értékelt) rajzok osztályzatának összegeként adódó pontszám jellemzi, amelyből a félévközi jegy megállapítása az alábbi szabály szerint történik:

30 ponttól elégséges (2)
35 ponttól közepes (3)
40 ponttól (4)
45 ponttól jeles (5)

Jegyzetek:
Vermes Imre: Geometria útmutató és példatár (410661)
Strommer Gyula: Geometria (44518).
Bancsik Zs. -- Juhász I. -- Lajos S.: Ábrázoló geometria szemléletesen (e. jegyzet)
Bölcskei A. – Katona J.: Ábrázoló geometria példákon keresztül
Prok I. – Szilágyi B.: Ábrázoló geometria elektronikus jegyzet

Konzultációk: szorgalmi időszakban az előadóval egyeztetve, illetve a félévzáró dolgozat valamint annak pótlásai előtt.