Ábrázoló geometria ütemterv

Tananyag

Feladat

1. Térgeometriai bevezetés. A merőleges vetítés, Monge-féle képsíkrendszer (U.5-10)

A feladatokat általában a kiadást követő harmadik alkalommal bezárólag kell beadni.

2. Térelemek ábrázolása. Illeszkedési feladatok. Speciális helyzetek. Sík fővonala és esésvonala. Poliéder ábrázolása. (U.14-18)

H01 rajz: Poliéder ábrázolása

3. Egyenes és sík metszéspontja. Transzverzális feladatok. Síkok metszésvonala. Síkidomok áthatása (felvétel). (U.18-23)

H02 rajz: Síkidomok áthatása

4. Képsík-transzformáció. Egyenes és sík transzformálása speciális helyzetekbe. Távolságok és hajlásszögek leolvasása, normáltranszverzális szerkesztése. Poliéder adott irányú nézete. Síkbeli szerkesztések megoldása. Testábrázolás transzformációval (felvétel). (U.24-31)

H03 rajz: Poliéder adott irányű nézete

5. Poliéder síkmetszete vetítősíkkal és általános síkkal (felvétel, 3D-modell*), vetítőhasáb síkmetszete. Poliéderfelület és egyenes metszéspontjai. (U.32-36)

H04 rajz: Poliéder metszete vetítősíkkal
H05 rajz: Poliéder metszete általános síkkal

6. Poliéderek áthatása. Vetítőhasábos (felvétel) és „fekvő” hasábos (felvétel, 3D-modell*) metszet. (U.37-47) Egy gyakorló feladat felvétele és megoldása.

H06 rajz: Poliéder és vetítőhasáb áthatása
H07 rajz: Poliéder és fekvő hasáb áthatása.

7. Méretes alapszerkesztések. Pontok távolsága, távolságfelmérés, egyenes és sík merőlegessége, sík leforgatása és visszaforgatás. Merőleges affinitás. (U.45-57)

 

8. Méretes testábrázolás 1. Vetítősíkra (felvétel) és általános síkra (felvétel) épített test. (U.58-66)

H08 rajz: Vetítősíkra épített test
H09 rajz: Fővonal tengelyű test

9. Méretes testábrázolás 2. Összetett feladatok (felvétel). (U.58-66)
Kúpszeletek. A kör affin képe. Ellipszissel kapcsolatos affin és fokális szerkesztések (U.102-108).

H10 rajz: Méretes testábrázolás 1
H11 rajz: Méretes testábrázolás 2

10. Körábrázolás. Vetítősíkra (felvétel) és általános helyzetű síkra (felvétel) illeszkedő kör szerkesztése (U.119-122).

H12 rajz: Vetítősíkra illeszkedő kör ábrázolása
H13 rajz: Általános síkra illeszkedő kör ábrázolása

11. Axonometrikus ábrázolás (U.133). Ortogonális axonometria. Koordinátasíkban fekvő kör ábrázolása (U.140-143). Példa (felvétel).

H14 rajz: Ortogonális axonometria 1 (síklapú test szerkesztése)
H15 rajz: Ortogonális axonometria 2 (testábrázolás)

12. Testábrázolás klinogonális axonometriában (U.146-150).
Felületek ábrázolása (U.151-156).

H16 rajz: Klinogonális axonometria
(testábrázolás)

13. Gyakorlás.

A H14, H15, H16 rajzok beadásának határideje a pótlási időszak vége.
 

(U.xxx-yyy) utal rá, hogy az anyag VERMES IMRE: Geometria útmutató és példatár
c. jegyzetében az xxx oldaltól az yyy oldalig található.
* A 3D-modellek a Kubotek KeyCreator programjával nyithatók meg,
amelynek hallgatói verziója rövid regiszrrációt követően INNEN tölthető le.

Jegyzetek:

Vermes Imre: Geometria útmutató és példatár (410661)
Strommer Gyula: Geometria (44518).
Bancsik Zs. – Juhász I. – Lajos S.: Ábrázoló geometria szemléletesen
Bölcskei A. – Katona J.: Ábrázoló geometria példákon keresztül
Prok I. – Szilágyi B.: Ábrázoló geometria elektronikus jegyzet

Gyakorló feladatok:

Kétképsíkos ábrázolás: 1, 2, 3, 4.

Koordinátákkal adott feladatok: Síkidomok áthatása, Poliéder síkmetszete, Poliéderek áthatása, Testábrázolás, Körábrázolás (keretezés és a koordináták értelmezése)

További feladatok: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.

Néhány példa rajzfeladatokra: Poliéder síkmetszete [1]; Poliéderek áthatása [2]; Méretes testábrázolás [3]; Körábrázolás [4]; Axonometria [5], [6]; Felület síkmetszete [7],.[8].

Csonkagúlák kompozíciója ( Compoly ) Poliéderek síkmetszetének és áthatásának gyakorlására. Az anaglif (térláttatós) ábrák megtekintéséhez piros-zöld szemüveg szükséges.