Ábrázoló geometria tárgykövetelmény

Tárgykód: BMETE94AX01;
Követelmény: 1/2/0/F/3
Félév: 2021/22/2;
Nyelv: magyar;
Oktató: Prok István.

Jelenléti követelmények. A félév során a tárgy előadásai és gyakorlatai hetente összevonva lesznek megtartva. Az alkalmakon a korábban tárgyalt alapvető ismeretekből felkészülten, az óra anyagát követve kell részt venni. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük. A tárgy teljesítésének szükséges feltétele legalább 10 teljes alkalmon való részvétel.
Félévközi számonkérések: 12 db osztályzattal értékelt szerkesztési feladat, amelyeket házi feladatként kell megoldani. Kiadásukra a harmadik héttől folyamatosan, az ütemterv szerint kerül sor, a megoldást pedig a kiadást követő második alkalommal bezárólag, ill. legkésőbb a pótlási időszak végéig kell beadni. A legalább elégséges osztályzat elérésének szükséges feltétele az elvileg hibátlan szerkesztés, és az igényes, pontos kivitelezés.
A tárgy teljesítésének feltétele – a jelenléti követelményeken túl – legalább 5 db szerkesztési feladat legalább elégséges szintű teljesítése.
A félévközi érdemjegy kialakítása. A félévi munkát a sikeres (legalább elégségesre értékelt) szerkesztési feladatok osztályzatának összegeként adódó pontszám jellemzi, amelyből a félévközi jegy megállapítása az alábbi szabály szerint történik:

10 ponttól elégséges (2)
18 ponttól közepes (3)
26 ponttól jó (4)
32 ponttól jeles (5)

Jegyzetek:
Vermes Imre: Geometria útmutató és példatár (410661)
Strommer Gyula: Geometria (44518).
Bancsik Zs. -- Juhász I. -- Lajos S.: Ábrázoló geometria szemléletesen (e. jegyzet)
Prok I. – Szilágyi B.: Ábrázoló geometria elektronikus jegyzet

Konzultációk: az oktatóval egyeztetve.