Ábrázoló geometria 2

Kód: BMETE94AX02;
Követelmény: 1/1/0/F/2
Oktató: Prok István

TEMATIKA

– Felületek ábrázolása. Érintősík, felületi normális, kontúr, képkörrajz. Forgásfelületek ábrázolása. A gömb, a forgáskúp, a forgáshenger és a tórusz. Forgásfelületek síkmetszete. Forgásfelületek áthatása: párhuzamos, metsző és kitérő tengelyű felületek.
– Axonometrikus ábrázolás. Általános, ortogonális és klinogonális axonometria.
– Kúpok, hengerek síkba terítése. Két görbét összekötő síkbafejthető felület szerkesztése.
– Kúpszeletek, ruletták (síkbeli mozgások), csavarvonal ábrázolása.

JEGYZETEK
Vermes Imre: Geometria útmutató és példatár (410661)
Strommer Gyula: Geometria (44518).
Bancsik Zs. -- Juhász I. -- Lajos S.: Ábrázoló geometria szemléletesen (e. jegyzet)
Prok I. – Szilágyi B.: Ábrázoló geometria elektronikus jegyzet

KÖVETELMÉNYEK

Jelenléti követelmények. A félév során a tárgy előadásai és gyakorlatai hetente összevova lesznek megtartva. Az alkalmakon a korábban tárgyalt alapvető ismeretekből felkészülten, az óra anyagát követve kell részt venni. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük. A tárgy teljesítésének szükséges feltétele legalább 10 teljes alkalmon való részvétel.
Félévközi számonkérések: 8 db osztályzattal értékelt szerkesztési feladat, amelyeket házi feladatként kell megoldani. Kiadásukra a harmadik héttől folyamatosan, az ütemterv szerint kerül sor, a megoldást pedig a kiadást követő második alkalommal bezárólag, ill. legkésőbb a pótlási időszak végéig kell beadni. A legalább elégséges osztályzat elérésének szükséges feltétele az elvileg hibátlan szerkesztés, és az igényes, pontos kivitelezés.
A tárgy teljesítésének feltétele – a jelenléti követelményeken túl – legalább 4 db szerkesztési feladat legalább elégséges szintű teljesítése.
A félévközi érdemjegy kialakítása. A félévi munkát a sikeres (legalább elégségesre értékelt) szerkesztési feladatok osztályzatának összegeként adódó pontszám jellemzi, amelyből a félévközi jegy megállapítása az alábbi szabály szerint történik:

10 pont alatt elégtelen (1)
10 ponttól elégséges (2)
15 ponttól közepes (3)
20 ponttól (4)
25 ponttól jeles (5)