Differenciálgeometria 1 tárgykövetelmény

Kód: BMETE94AM26;
Követelmény: 2/1/0/F/4;
Félév: 2021/22/2;
Nyelv: magyar;
Előadó: Dr. Kalmár Boldizsár (T0 kurzus)
Gyakorlatvezetők: Dr. Kalmár Boldizsár (T1 kurzus)

Jelenléti követelmények. Legalább elégséges félévközi jegyet az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 50%-án és a gyakorlatoknak is legalább 70%-án. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük. 

Félévközi számonkérések: 2 darab 90 perces 50 pontos zárthelyi dolgozat és 2 darab 10 pontos házi feladat.

1. zh. Ideje: 8. hét. Témája: az első 7 hét anyaga.

2. zh. Ideje: 14. hét. Témája: a 8 – 13 hetek anyaga.

1. hf. kiadása a 2. héti gyakorlaton; beadása legkésőbb a 7. heti gyakorlaton. Témája: az 1. zh. anyaga.

2. hf. kiadása a 8. héti gyakorlaton; beadása legkésőbb a 13. heti gyakorlaton. Témája: a 2. zh. anyaga.

Az elégtelentől különböző félévközi jegy megszerzésének feltétele -- a jelenléti követelmények teljesítésén túl --, hogy mindkét zh elérje a 15 pontot (30%).

Pótlási és javítási lehetőségek: Mindkét zh anyagából külön-külön a pótlási héten lehet megkísérelni a javítást ill. pótlást. Ekkor a javító zárthelyi eredménye lép a korábbi zárthelyi eredményének helyébe. A házi feladatok a beadási határidőt követően egy héten belül pótolhatók. Ebben az esetben értékelésük legfeljebb 8 pont lehet.

A félévközi jegy kialakítása a zh-k és a házi feladatok pontszámának összege alapján történik:

48 pont alatt  elégtelen (1),
48 ponttól  elégséges (2),
66 ponttól  közepes (3),
84 ponttól  (4),
102 ponttól  jeles (5).

Konzultációk: az oktatóval való megegyezés szerint.

Ajánlott tankönyv:
Manfredo P. Do Carmo: Differential Geometry of Curves and Surfaces
Szolcsányi Endre: Differenciálgeometria és vektoranalízis, ELTE TTK jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest 1990
Strohmajer János: Differenciálgeometriai példatár, ELTE TTK jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest 1988