Matematika A1a - Analízis tárgykövetelmény

Kód: BMETE90AX00;
Követelmény: 4/2/0/V/6;
Félév: 2021/22/2;
Nyelv: magyar;
Előadó: Balla-Seethalerné Béla Szilvia (C0 és CV);
Gyakorlat: Balla-Seethalerné Béla Szilvia (C1 kurzus)

Jelenléti követelmények. Jelenléti követelmények. Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 50%-án és a gyakorlatoknak legalább 70%-án. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük.

Félévközi számonkérések:

0. zh. (50 perc) az 1. héten, pénteken. Témája: A tanulmányok megkezdéséhez szükséges ismeretek ellenőrzése (részletes információk).
1. zh. (60 perc, 40 pont) a 7. héten. Témája az első 6 oktatási hét anyaga.

Az aláírás megszerzésének feltétele -- a jelenléti követelmény teljesítésén túl --, hogy a hallgató a 0. zh-n legalább 24 pontot érjen el (40%), továbbá, hogy az 1.zh is legalább 12 pontos (30%-os) legyen legkésőbb a pótlások után. A 0. zh a Bevezető matematika c. tantárgy adott félévi, vagy korábbi teljesítésével is kiváltható.  Az 1.zh-ra kapott pontok adják  a félévi pontszámot.

A 13. ill. 14. héten mindkét zh pótolható. Pótlás esetén a pót zh eredménye mindig felülírja a korábbi eredményt, akkor is, ha a pótlás eredménye rosszabb a korábbinál. A pótlási időszakban különeljárási díj ellenében a zh pótlása másodszor is megkísérelhető.

A vizsgajegy kialakítása. A vizsgán csak érvényes aláírással rendelkező hallgatók vehetnek részt. A vizsga egy 90 perces, 60 pontos írásbeli dolgozatból áll. A vizsgán  legalább 18 pontot (30%-ot) el kell érni a sikeres vizsgához. A vizsgadolgozat pontszámát (min. 18 pontot) és a félévi pontszámot (min. 12 pontot) összeadjuk. Az összeg alapján a vizsgajegy:

40 pont alatt elégtelen (1),
40 ponttól elégséges (2),
55 ponttól közepes (3),
70 ponttól (4),
85 ponttól jeles (5)

Vizsgakurzuson lévő hallgatók az órákra bejárhatnak. A félévközi számonkérések közül résztvehetnek az 1. zárthelyin, ha azt előzetesen az előadónál jelzik. Ebben az esetben a zárthelyin elért pontszám, de legalább a minimális 12 pont kerül beszámításra félévi pontszámként a vizsgajegybe. Ha a hallgató nem kívánja újból megírni a félévközi zárthelyit, úgy a vizsgadolgozat pontszámának ötharmadszorosa alapján állapítjuk meg a végeredményt a fenti ponthatárok szerint. 

képletgyűjtemény

Ajánlott jegyzet:

G. B. Thomas: Thomas-féle Kalkulus, TypoTeX, Budapest, 2006-2007.
Szász Gábor: Matematika I.,II.,III.,Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2006.