Matematika A1a - Analízis ütemterv

ELMÉLETI TÉTELSOR

Vizsgán és ZH használható képletgyűjtemény

Minta feladatsorok:   

ZÁRTHELYI: minta1, minta2     zárthelyi konzultáció: márc.28. (hétfő) 18:00 CH308

                     Zárthelyi dolgozat 03.31.  Megoldókulcs

                     Pótzárthelyi dolgozat 05.20.  Megoldókulcs

                     Pótpótzárthelyi dolgozat 05.26. 

DERIVÁLÁS: feladatsor1, feladatsor2

VIZSGA: minta1, minta2

               Vizsga 2022.05.26.  Megoldások 2022.05.26.

               Vizsga 2022.05.31.  Megoldások 2022.05.31.

               Vizsga 2022.06.07.  Megoldások 2022.06.07.

               Vizsga 2022.06.16.  Megoldások 2022.06.16.

             2021/22 tavasz VBK Matemaika A1 Ütemterv
 hét                    Előadás anyaga                                     Gyakorlat anyaga  

1

02.17.   Halmazelmélet alapjai.

  1. gyakorlat: halmazelmélet,
  teljes indukció

02.18.   Számfogalom, teljes indukció, binomiális tétel.

2

02.24.   Komplex számok 

  2. gyakorlat: komplex számok 

02.25.   Komplex számok alkalmazása polinomokra.

3

03.03.   Számsorozatok 1.

  3. gyakorlat: polinomok osztása, 
sorozatok tulajdonságai

03.04.   Számsorozatok 2.

4

03.10.   Függvénytani áttekintés

  4. gyakorlat: sorozatok határértéke 

03.11.   Függvény határértéke, folytonosság

5

03.17.   Elemi függvények, inverz függvény,
  arcus, hiperbolikus és area függvények

  5. gyakorlat: függvények globális
 tulajdonságai, szakadás, aszimptóták 

03.18.   Derivált fogalma, differenciálási szabályok

6

03.24.   Elemi függvények deriváltjai

  6. gyakorlat: függvényhatárértékek

03.25.   Függvényvizsgálat 1.  Monotonitás, szélsőérték 

7

03.31.   I. ZH – március 31. 8:15 CH308

  7. gyakorlat: derivált kiszámítása, érintők 

04.01.   Középértéktételek, L'Hospital szabály

8

04.07.   VBK Dékáni szünet

  Szünet

04.08.   Függvényvizsgálat 2. Konvexitás,
  teljes függvényvizsgálat

9

04.14.   Tavaszi szünet

  Szünet

04.15.    Tavaszi szünet

10

04.21.   Implicit és paraméteresen adott
  függvények differenciálása.

  8. gyakorlat: implicit és paraméteres görbék deriváltja,
      L'Hospital szabály, Szöveges szélsőérték feladatok

04.22.   Integrálszámítás alapfogalmai.

11

04.28.   Primitív függvény, határozatlan és
  határozott integrál. Newton-Leibniz-formula.

  9. gyakorlat: teljes függvényvizsgálat, Taylor-polinomok 

04.29.   Integrálási technikák. Trigonometrikus és exponenciális függvények integrálása.

 

05.05.  Racionális törtfüggvények integrálása.

  10. gyakorlat: Integrálás alapfeladatai 

05.06.   Az integrálszámítás alkalmazásai 1.

13

 05.12   Az integrálszámítás alkalmazásai 2.

  11. gyakorlat: Racionális tört függvények integrálása.

 05.13.   Improprius integrál.

14

 05.19.   Integrálszámítás közelítő módszerei.

  12. gyakorlat: Integrálszámítás alkalmazásai, improprius integrálok.

 05.20.   Pót ZH – május 20. 8:15 CHA11
 

A1 elméleti segédanyag:

Fritz- Kónya-Pataki-Tasnádi: Matematika 1.

Szabó Szilárd fóliái: 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

A1 gyakorló feladatsorok:

VBK A1 gyakorló feladatsor 2021 ősz

Korábbi VBK-s feladatsorok: 123, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Babcsányi – Gyurmánczi – Szabó – Wettl: Matematika feladatgyűjtemény I.

További feladatsorok: