Matematika A2a - Vektorfüggvények ütemterv

Képzésért felelős kar: GTK
Képzés: műszaki menedzser BSc szak I. évfolyam
Tárgykód: BMETE90AX02
Kurzuskód: M0
Félév: 2021/2022/2

Ütemterv hetenként:

 1. Improprius integrálok.
 2. Sík- és térvektorok, analitikus geometria.
 3. Az n-dimenziós valós tér vektorai, lineáris összefüggőség, függetlenség, altér fogalma. Mátrixok
 4. Lineáris egyenletrendszerek megoldása mátrixokkal. Komplex számok, algebra alaptétele.
 5. nemzeti ünnep
 6. Mátrix rangja, determinánsa. Determináns alkalmazásai: mátrixok invertálása, Cramer-szabály.
 7. Lineáris transzformációk. Mátrixok sajátértékei, sajátvektorai. Mátrixok diagonalizálása.
 8. Többváltozós függvények definíciója, folytonossága és határértéke. Parciális deriváltak, érintősík. Iránymenti deriváltak, totális deriválhatóság, láncszabály.
 9. Lokális szélsőértékek vizsgálata.
 10. tavaszi szünet
 11. Többváltozós integrál. Többváltozós integráltranszformációk.
 12. Valós számsorozatok. Konvergens sorozatok fogalma és tulajdonságai.
 13. Numerikus sorok fogalma, konvergenciája. Konvergenciakritériumok.
 14. Hatványsorok és tulajdonságaik. Taylor-polinomok. Taylor- és MacLaurin-sorok.

Ajánlott irodalom: