Matematika G2 ütemterv

Matematika G2
 Energetikus és Mechatronikus hallgatóknak
H0 kurzus a 2021/22/2 félévben

Hét

Előadás anyaga

Gyakorlat anyaga

1.

Vektorterek, Elemi mátrixalgebra, determináns, rang

M2: 19
Gyak1-2

2.

Mátrixok inverze, mátrixegyenletek.
Lineáris egyenletrendszerek megoldásának módszerei, megoldhatóság.

M2: 20-1..9

3.

Lineáris tanszformációk I.

Gyak3-4.

4.

Lineáris transzformációk II.

03.10. csüt. 12- dékáni szünet

5.

Bázistranszformáció,
sajátérték, sajátvektor

M2: 20-10..13
Gyak5-6.

03.15. Kedd, Nemzeti Ünnep

6.

Numerikus sorok

M3: 22

7.

Függvénysorozatok, függvénysorok.
I. zárthelyi dolgozat.

M3: 23-1..5
Gyak7-8

8.

Taylor-sorok, sorfejtés.

M3: 23-6..8

9.

Fourier-sorok.
Április 15. Nagypéntek -- szünet

M3: 23-9..12,
M3:28-1..3

 

Tavaszi Szünet, 04.14-20

 

10.

Kétváltozós függvények, grafikon, folytonosság, határérték, térgörbék

M2: 14-1..2
Gyak9.

11.

Parciális és iránymenti derivált, gradiens
Kétváltozós függvények szélsőértékei, feltételes szélsőérték

Gyak10.
M2: 14-5..13

12.

II. zárthelyi dolgozat,
Többváltozós függvények

Gyak11.
M2: 15-5..10

13.

Többváltozós függvények integrálása I.

Gyak12.
M2: 16

14.

Többváltozós függvények integrálása II.

Gyak13.
M2: 16

 

1. zárthelyi dolgozat 7. hét az előadáson
2. zárthelyi dolgozat 12. hét az előadáson

A vizsga elméleti kérdései

A gyakorlatok anyagához kapcsolódó feladatok
megadása során „Mx: y-z” a
Babcsányi I.– Gyurmánczi J. – Szabó L. – Wettl F.:
Matematika feladatgyűjtemény
jegyzet x-edik (I, II, III) kötetében (jegyzetszám: 075002-x)
az y-odik fejezet z-edik oldalán lévő feladatokra utal.

Gyakorló feladatok
Matematika 1
Matematika 1 gyakorlatok

Matematika 2
Matematika 2 gyakorlatok

Transzformációk 

Zárthelyi dolgozatokon használható képletgyűjtemény

Budapest, 2022. február 8.
Dr. Szirmai Jenő
a tárgy előadója