Test- és felületmodellezés tárgykövetelmény

Kód: BMETE94AX12;
Követelmény: 0/0/2/F/2;
Félév: 2021/22/2;
Nyelv: magyar;
Gyakorlatvezető: Dr. Prok István

Tematika: Koordináta-rendszerek, vetületek, nézetek, rajzelemek és megfogási módjaik. Drótváz modellek készítése. Szerkesztések általános helyzetű síkban. Transzformációk: eltolás, elforgatás, általános mozgás, tükrözés, nyújtás/zsugorítás. Testmodellezés: alaptestek, valamint forgatással és általános eltolással definiált testek. Boole-műveletek használata a modellezésben. Spline-görbék fogalma és típusai. Felületmodellezés: alapfelületek, eltolási felületek, forgásfelületek, spline-felületek megadási módjai. Összetett alakzatok modellezése. Láthatóság szerinti megjelenítés, árnyalási módszerek.

Jelenléti követelmények. A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének szükséges feltétele legalább 8 (teljes) alkalmon való részvétel a 10 vezetett feladatmegoldás témájú laborgyakorlat közül. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük.

Félévközi számonkérések: 10 db értékelt laborgyakorlat vezett feladatmegoldásból és 2 db önállóan megtervezett és elkészített modellezési feladat bemutatása a 8. és a 12. laborgyakorlaton.

1. önálló feladat a   8. gyakorlaton: testmodell szerkesztése.
2. önálló feladat a 12. gyakorlaton: felületmodell szerkesztése.
Az önálló feladatok pótlására a pótlási időszakban lesz lehetőség.

A félévközi jegy megszerzésének feltétele – a jelenléti követelmények teljesítésén túl –, hogy mindkét önálló feladatra kapott osztályzat legalább elégséges legyen.

A félévközi jegy kialakítása. A 10 db értékelt laborgyakorlat közül a legjobb 8 eredménye átlagának, valamint a két önálló feladat osztályzatának (összesen tehát három értéknek) a számtani közepe szabályosan kerekítve.

Konzultációk: az oktatóval egyeztetve.

Jegyzet:
– J. D. Foley, A. van Dam, S. K. Feiner, J. F. Hughes: Computer Graphics, Principles and Practice (Addison–Wesley).
– Juhász Imre: Számítógépi geometria és grafika (Miskolci Egyetemi Kiadó)
– Kurusa Árpád, Szemők Árpád: A számítógépes ábrázoló geometria alapjai (Polygon jegyzettár)
– Nagyné Szilvási Márta: Cadkey gyakorlókönyv (Műegyetemi Kiadó)
– Nagyné Szilvási Márta: CAD-iskola (TypoTeX)