Matematika A2a - Vektorfüggvények tárgykövetelmény

Képzésért felelős kar: GTK
Tárgykód: BMETE90AX02
Kurzuskód: D00
Heti előadás: 4
Heti gyakorlat: 2
Kreditszám: 6
Jegy: vizsgajegy
Félév: 2022/23/1
Nyelv: magyar
Előadó: Csima Géza
Gyakorlatvezetők: Csima Géza, Horváth Márton

Jelenléti követelmények:

Az előadásokon való részvétel nem kötelező, de igen ajánlott. A gyakorlatok legalább 70%-án kötelező a részvétel. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük. Megfelelő arányú részvétel előnyt biztosít a vizsgán.

Félévközi számonkérések:

Két darab 45 perces, egyenként 20 pontos zárthelyi dolgozat:

A zh-kon és vizsgán is használható képletgyűjtemény

Az itt elért pontokat a vizsgajegybe beszámítjuk.

Az aláírás megszerzésének feltétele:

  • az 1. és a 2. zárthelyin elért pontok összege legalább 12 pont, azaz 30%

Bónusz pont

Az órák folyamán lehetőség van maximum 6 bónuszpont megszerzésére, melyre a gyakorlatvezetők lehetőséget biztosítanak. A bónuszpontok az aláírás megszerzése esetén a félév végi pontszámhoz adódnak.

Pótlási és javítási lehetőség:

Amennyiben az első két zárthelyi összege nem éri el a 12 pontot vagy a hallgató javítani szeretné a pontszámát, a 14. héten pótzh-t írhat.
Ha a hallgató megírja a pótzh-t, akkor annak eredménye lép érvénybe.
Ha a 14. héten nem sikerült (vagy nem történt meg) a pótlás, és az 1., a 2. vagy a pótzh-n már részt vett, a 15. héten lehetőség van egy pótpót zh megírására külön eljárási díj megfizetése mellett (Neptun-ban jelentkezni kell).

Aláírással rendelkező hallgatóknak:

Aki nem vette fel a tárgyat, csak a vizsgakurzust, annak a vizsgapontszám 5/3 szorosát vesszük és jegyet az alább látható táblázat alapján számoljuk.

A vizsgajegy kialakítása:

A tárgy vizsgajeggyel zárul. Csak érvényes aláírással rendelkező hallgató vehet részt a vizsgán. A vizsga egy 90 perces írásbeli és egy szóbeli részből áll. A vizsgajegy kialakítása a félévközi zárthelyi dolgozatok és a vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembevételével történik. A vizsgán 15 pont értékben az elmélet is számon lesz kérve.
A félévközi zh-kon megszerzett (legfeljebb 40) ponthoz hozzáadjuk a vizsgán szerzett pontot, illetve ha kedvezőbb, akkor a vizsgán elért pontszámot szorozzuk 5/3-dal. Az így kapott pontszám egészrésze alapján a vizsgajegy:
0–39 pont: elégtelen (1)
40–54 pont: elégséges (2)
55–69 pont: közepes (3)
70–84 pont: jó (4)
85–100 pont: jeles (5)

Konzultációk:

Az 1. és a 2. zárthelyi előtt egy-egy konzultációt szervezünk a teljes évfolyamnak.

Ajánlott irodalom:​