Nemkompakt tipusú szimmetrikus terek végtelenbeli peremének Tits-féle geometriája

Időpont: 
2022. 09. 13. 10:30
Hely: 
H306
Előadó: 
Szabó Szilárd

Áttekintő előadásomban tárgyalom a nemkompakt tipusú szimmetrikus terek elméletének alapvető fogalmait, úgymint rang, Cartan-felbontás, végtelenbeli perem, félig-egyszerű Lie-csoport, parabolikus részcsoport. Felvázolom a k-lapok geometriáját, bevezetem a végtelenbeli peremen a szög- és a Tits-metrikát, és megmutatom a közöttük levő kapcsolatot. Az eredményeket a hiperbolikus sík példájával illusztrálom.