Rényi összefonódási entrópiák között interpoláló mennyiségek konstrukciója

Időpont: 
2022. 10. 25. 10:30
Hely: 
H306
Előadó: 
Bugár Dávid

Az előadásban egy új konstrukciót mutatunk be, amely bizonyos feltételeket kielégítő pozitív operátor-sorozatból olyan tiszta állapotokon értelmezett, összefonódás-transzformációkra nézve monoton mennyiségeket állít elő, amelyek a tenzorszorzatra nézve szubmultiplikatívak, a direkt összegre nézve pedig szubadditívak. Megadunk egy olyan explicit operátor-sorozatot, amelyből a konstrukció éppen a Rényi összefonódási entrópiákat állítja elő. A feltételeket kielégítő operátor-sorozatokból operátor geometriai közepek segítségével újabbakat lehet előállítani, amelyek így az eredeti mennyiségek között interpoláló családot eredményeznek. A Rényi összefonódási entrópiákhoz tartozó operátor-sorozatok geometriai közepeiből kapott monoton mennyiségekhez található szuperadditív és szupermultiplikatív alsó korlát, aminek segítségével megmutatható, hogy állapotok egy széles osztályán valójában multiplikatív és additív mennyiségekhez jutunk.