Ábrázoló geometria tárgykövetelmény

Ábrázoló geometria tárgykövetelmény

BMETE94AX01, 1/2/0/F/3
2023 tavasz, Prok István

Jelenléti követelmények. A félév során a tárgy előadásai és gyakorlatai hetente összevonva lesznek megtartva. Az alkalmakon a korábban tárgyalt alapvető ismeretekből felkészülten, az óra anyagát követve kell részt venni. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük. A tárgy teljesítésének szükséges feltétele legalább 10 teljes alkalmon való részvétel.

Félévközi számonkérések: 12 db osztályzattal értékelt szerkesztési feladat, amelyeket házi fel-adatként kell megoldani. Kiadásukra a harmadik héttől folyamatosan, az ütemterv szerint kerül sor, a megoldást pedig a kiadást követő alkalommal bezárólag, ill. legkésőbb a pótlási időszak végéig kell beadni. A legalább elégséges osztályzat elérésének szükséges feltétele az elvileg hibátlan szerkesztés, és az igényes, pontos kivitelezés.

Félévközi osztályzat kialakítása: A félévi munkát a sikeres (legalább elégségesre értékelt) rajzok osztályzatának összegeként adódó pontszám jellemzi. A tárgy teljesítésének feltétele a jelenléti követelményeken túl legalább négy rajzfeladat legalább elégséges szintű teljesítése és legalább
15 pont elérése. Ekkor a félévközi jegy megállapítása az alábbi szabály szerint történik:

15 ponttól elégséges (2)
20 ponttól közepes (3)
25 ponttól (4)
30 ponttól jeles (5)

Jegyzetek:
Vermes Imre: Geometria útmutató és példatár (410661)
Strommer Gyula: Geometria (44518).
Bancsik Zs., Juhász I., Lajos S.: Ábrázoló geometria szemléletesen (e. jegyzet)
Prok I., Szilágyi B.: Ábrázoló geometria elektronikus jegyzet

Konzultációk: szorgalmi időszakban az előadóval egyeztetve.