Ábrázoló geometria ütemterv

Tananyag

Feladat

1. Térgeometriai bevezetés.(U.5-10)

A feladatok kiadása a tantárgy Teams csoportjában történik. A megoldásokat is ott kell beadni, általában a kiadást követő alkalommal.

2. Merőleges vetítés, Monge-féle képsíkrendszer (U.5-10)
 
 

3. Térelemek ábrázolása. Illeszkedési feladatok. Speciális helyzetek. Sík fővonala és esésvonala. Poliéder ábrázolása. (U.14-18)

H01: Poliéder ábrázolása

4. Térelemek metszete. Egyenes és sík metszéspontja. Transzverzális feladatok. Síkok metszésvonala. Síkidomok áthatása (felvétel). (U.18-23)

H02: Síkidomok áthatása

5. Képsík-transzformáció. Egyenes és sík transzformálása speciális helyzetekbe. Távolságok és hajlásszögek leolvasása, normáltranszverzális szerkesztése. Poliéder adott irányú nézete. Síkbeli szerkesztések megoldása. Testábrázolás transzformációval (felvétel). (U.24-31)

H03: Képsík-transzformáció – Poliéder adott irányű nézete

6. Poliéder síkmetszete vetítősíkkal és általános síkkal (felvétel, 3D-modell*), vetítőhasáb síkmetszete. Poliéderfelület és egyenes metszéspontjai. (U.32-36)

H04: Poliéder metszete vetítősíkkal.
H05: Poliéder metszete általános síkkal

7. Poliéderek áthatása I. Vetítőhasábos metszet (felvétel) (U.37-47)
 
H06: Poliéder és vetítőhasáb áthatása

8. Poliéderek áthatása II. „Fekvő” hasábos (felvétel, 3D-modell*) metszet. (U.37-47) Egy gyakorló feladat felvétele és megoldása.

H07: Poliéder és fekvő hasáb áthatása.

9. Méretes alapszerkesztések. Pontok távolsága, távolságfelmérés, egyenes és sík merőlegessége, sík leforgatása és visszaforgatás. Merőleges affinitás. (U.45-57)

 

10. Méretes testábrázolás 1. Vetítősíkra (felvétel) épített test, Főegyenes tengelyű test. (U.58-66)

H08: Méretes testábrázolás vetítősíkon
H09: Méretes testábrázolás főegyenes tengellyel
11. Méretes testábrázolás 2. Általános síkra épített test (felvétel). Általános tengelyű test (felvétel) (U.58-66) H10: Méretes testábrázolás általános síkon
H11: Méretes testábrázolás általános tengellyel

12. Körábrázolás. Vetítősíkra (felvétel) és általános helyzetű síkra (felvétel) illeszkedő kör szerkesztése. A kör affin képe (U.102-108, 119-122).

H12: Körábrázolás

13. Axonometrikus ábrázolás (U.133). Ortogonális axonometria. Koordinátasíkban fekvő kör ábrázolása (U.140-143). Példa (felvétel).

 

14. Testábrázolás klinogonális axonometriában (U.146-150).

 
 

(U.xxx-yyy) utal rá, hogy az anyag VERMES IMRE: Geometria útmutató és példatár
c. jegyzetében az xxx oldaltól az yyy oldalig található.
* A 3D-modellek a Kubotek Kosmos KeyCreator CKD Viewer programjával nyithatók meg,
amely egyszerű regisztrációt követően ingyen használható.

Jegyzetek:

Vermes Imre: Geometria útmutató és példatár (410661)
Strommer Gyula: Geometria (44518).
Bancsik Zs. – Juhász I. – Lajos S.: Ábrázoló geometria szemléletesen
Prok I. – Szilágyi B.: Ábrázoló geometria elektronikus jegyzet

Gyakorló feladatok:

Kétképsíkos ábrázolás: 1, 2, 3, 4.

Koordinátákkal adott feladatok: Síkidomok áthatása, Poliéder síkmetszete, Poliéderek áthatása, Testábrázolás, Körábrázolás

További feladatok: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.

Néhány példa vizsga, ill. félévzáró dolgozatban szereplő feladatra (korábbi időszakból): Poliéder síkmetszete [1]; Poliéderek áthatása [2]; Méretes testábrázolás [3]; Körábrázolás [4]; Axonometria [5], [6]; Felület síkmetszete [7],.[8].

Csonkagúlák kompozíciója ( Compoly ) Poliéderek síkmetszetének és áthatásának gyakorlására. Az anaglif (térláttatós) ábrák megtekintéséhez piros-zöld szemüveg szükséges.

Konzultációk az oktatóval egyeztetve.